Financieel


Onze inkomsten bestaan uit:

1. ledencontributies
2. donateurs
3. sponsors
4. plantenactie in april
5. rommelmarkt in oktober
6. oliebollenactie in december
7. gemeentelijke subsidie
8. subsidie van het Prins Berhard Cultuurfonds (bij aankoop van nieuwe instrumenten) en andere fondsen
9. giften