Bestuur Functie
 Willy Brouwer-Bakker Voorzitter
 Sophia Vlug Secretariaat / jeugdzaken
 Matty Noordmans Penningmeester
 Sjouke van Althuis Jeugdzaken / instrumenten
 Willie Miedema Bestuurslid

Bibliothecaris
Aaltje Noordmans-Wienia
Matty Noordmans

Commissie “Fondsen-werving”
Aukje Heslinga-v.d. Velde
Andrea Vlug
Sophia Vlug

Rommelmarktcommissie
Wiebe Scheltema
Jannie van Althuis
Tjitske van der Schaaf
Griet Bruinsma

Activiteitencommissie
Wisselende samenstelling

Muziekcommissie
Wisselende samenstelling