BestuurFunctie
 Willy Brouwer-BakkerVoorzitter
 Sophia VlugSecretariaat / jeugdzaken
 Matty NoordmansPenningmeester
 Sjouke van AlthuisJeugdzaken / instrumenten
 Willie MiedemaBestuurslid

Bibliothecaris
Aaltje Noordmans-Wienia
Matty Noordmans

Commissie “Fondsen-werving”
Aukje Heslinga-v.d. Velde
Andrea Vlug
Sophia Vlug

Rommelmarktcommissie
Wiebe Scheltema
Jannie van Althuis
Tjitske van der Schaaf
Griet Bruinsma


Activiteitencommissie
Wisselende samenstelling

Muziekcommissie
Wisselende samenstelling