Wubbenus Jacobs

Financiën

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording
Voor inzage in de financiële verantwoording over het laatste boekjaar, bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting, kan een verzoek worden ingediend bij de penningmeester van het bestuur.

RSIN
813800286

Documenten

Beleidsplan Wubbenus Jacobs 2019

Jaarverslag Wubbenus Jacobs 2018