Rommelmarkt Wubbenus Jacobs

 

Dorpsgenoten,

 

Ook dit jaar zijn we weer van plan om een rommelmarkt te organiseren. De opbrengst is bestemd voor het instrumentenfonds. De datum van de rommelmarkt is: zaterdag 5 oktober 2019 in It Iepen Hûs. Tijd: 09.00 uur tot 13.00 uur – Toegangsprijs € 1,00.

 

Om het tot een succes te maken hebben we ook nu weer uw hulp nodig. U kunt ons helpen door de spullen die u niet meer gebruikt voor ons te bewaren en uiteraard door onze rommelmarkt te bezoeken op 5 oktober.

 

U kunt uw spullen (geen witgoed, sanitair, bankstellen en matrassen) inleveren op:

Donderdag 3 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Vrijdag 4 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Locatie: It Iepen Hûs.

 

Wilt u graag dat uw “spullen” worden opgehaald dan graag contact opnemen met:

Tjitske van der Schaaf:          tel. 0517-53 21 80

Aukje Heslinga:                      tel. 06-40 20 23 57

Titia Galema:                          tel. 0517-45 27 85

 

Misschien zien wij u op één van de inleveravonden, anders graag tot ziens op ZATERDAG 5 OKTOBER a.s. In “It Iepen Hûs”.

De koffie, thee, snert en diverse broodjes staan voor u klaar en ook dit jaar weer ontbreekt het draaiend rad niet.

 

Alvast hartelijk bedankt.

 

De Rommelmarktcommissie

van Chr. muziekver. WUBBENUS JACOBS

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *